english version

Literatura

Literatura:

 1. Josef Šmajs: Filosofie – obrat k zemi, Academia 2008
 2. Philips Van Paris – Všeobecný základní příjem, Filosofia 2000
 3. Tomáš Sedláček – Ekonomie dobra a zla, 65pole 2009
 4. Josef Špůr – Úvod do systematické filozofie, Aleš Čeněk 2007
 5. Nicolai Hartmann – Struktura etického fenoménu, Academia 2002
 6. J.M.Bocheňski – Stručný slovník filozofických pověr, Aeter 1993
 7. Betsy Howievová – Co mi dluží dcera, Jota 2003
 8. Vlastimil Podracký – Občanská obroda, Votobia 2001
 9. Vlastimil Podracký – Svoboda a řád …, Národní myšlenka 2006
 10. J.A.Komenský – Unum necessarium, Comenius 2008
 11. Zdenek Vojtíšek – Nová náboženská hnutí, Beta Books 2007
 12. Bertrand Vergely – Aristoteles, MME 2008
 13. F.A: Hayek –  Cesta do otroctví, Barristel a Principál 2008
 14. Nancy Fraser – Rozvíjení radikální imaginace, Filosofie 2007
 15. Ivan Hruška – Démon kauzality, Gaudeamus 2008
 16. Tomáš Hříbek – Metafyzika antiindividualismu, Filosofie 2008
 17.  Charles Tailor – Multikulturalismus, Filosofie 1994
 18.  Martin Paleček – Kulturní identita, Gaudeamus 2002
 19.  Jiří Zeman – K otázkám filozofie náboženství a přírodovědy, Gaudeamus 2002
 20.  Michal Podzimek – Základy filozofického myšlení, Liberec 2009
 21.  Vladimír Solovjov – Krize západní filozofie – Velehrad 2001
 22. Edmund Burke – Úvahy o revoluci….. , CDK 1997
 23. F.A: Hayek – Osudová domýšlivost, Sociolog. nakl. 1995
 24. F.A: Hayek – Právo, zákonodárství a svoboda, Academia 1994
 25. Milan Straškraba – Teorie systémů ….. pro ochranu životního prostředí, SPN 1983
 26. K.R.Popper – Otevřená společnost a její nepřátelé, ISE 1994
 27. M. Mihulová, M. Svoboda – Polarita života, Santal 2008
 28. David Hume – Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda 1996
 29. Tomáš Vojtěch – Česká historiografie a pozitivizmus, Academia 1984
 30. Drahomíra Dubská – Mandatorní výdaje státního rozpočtu …..
 31. Igor Hrušovský, Milan Zigo – Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, Vydavatelstvo politickej literatúry 1967
 32. Erazim Kohák – Zelená svatozář, Sociolog. nakl. 2002
 33. Bedřich Moldan – (Ne)udržitelný rozvoj, Karolinum 2003
 34. časopis EURO  14.9.2009
 35. Imanuel Kant – Kritika čistého rozumu, Oikoymenh 2001
 36. Jaroslav Tománek: Reengineering, Computer Press Praha 2001
 37. Augustin Comte – Sociologie, ORBIS 1937
 38. Karl R. Popper a Konrad Lorenz – Budoucnost je otevřená, Vyšehrad 1997
 39. Murray N. Rothbard – Zásady ekonomie: Od lidského jednání k harmonii trhů, Liberální institut 2005
 40. Franz M. Wuketits – Přírodní katastrofa jménem člověk, Granit 2006
 41. Josef Šmajs – Ohrožená kultura, HOST Brno 2011
 42. Stanislav Komárek – Příroda a kultura,  Academia 2008
 43. Murray N. Rothbard – Ekonomie státních zásahů, Liberální institut 2001
 44. Jaroslav Flegr – Zamrzlá evoluce…., Academia 2006
 45.  Walter J. Veith – Genesis konflikt …., Maranatha 2008
 46. Jonathan Wells – Darwinismus a inteligentní plán, Ideál 2007
 47. Lee Strobel – Kauza stvořitel, Návrat domů 2006
 48. Ernst Mayr – Co je evoluce, Acadamia 2009
 49. F. S. Meyer – Vzpoura proti revoluci dvacátého století, Academia 2003
 50. Werner Gitt – Použil Bůh evoluce, CLV 1993
 51. Peter Hahne – Konec legrace, Návrat domů 2004
 52. Teodor Lessing – Zánik země působením ducha, Pelhřimov 2007
 53. Roger Scruton – Imigrace, multikulturalismus ……, Občanský institut 2006
 54. Giovanni Sartori – Pluralismus, multikulturalismus ….., Dokořán 2006
 55. Emilio Ventile – Politická náboženství, CDK 2008
 56. Herta Nagl-Docekal – Feministická filozofie, SLON 2007
 57. Martin Potůček, Miroslava Mašková a kol. – Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti, Karolinum 2009
 58. Martin Potůček a kol. – Strategické volby pro českou společnost, SLON 2008
 59. Patrick J. Buchanan – Smrt západu, Mladá Fronta 2004
 60. Konrad Lorenz – Osm smrtelných hříchů, Academia 1990
 61. Monique Wortelboer – Domácnost – péče o život, Fabula 2006
 62. Arno Anzenbacher – Úvod do etiky, ZVON 1994
 63. Jiří Pehe – Demokracie bez demokratů, Prostor 2010
 64. Francis Fukuyama – Konec dějin a poslední člověk, Rybka Praha 2002
 65. Zdeněk Neubauer a Jiří Fiala – Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti, Malvern 2011
 66. Jiří Šubrt – Aktér, jednání a struktura ….., Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2011
 67. Jan Patočka – Kacířské eseje ……, Oikoymenh 2007
 68. Jiří Kabele – Přerody – principy sociálního konstruování, Karolinum 1999
 69. Hanz-Adam II Lichtenstein – Stát ve třetím tisíciletí, Grada 2011
 70. Robert Fine – Kosmopolitismus, Filosofia 2011
 71. Austin Harrington a spol. – Nové sociální teorie, Portál 2006
 72. Van Jones – Zelená ekonomika – Vyšehrad 2011
 73. František Burda – Člověk a jeho cesta ke svobodě….., Gaudeamus 2010
 74. William I. Robinson – Teorie globálního kapitalismu, Filosofia 2009
 75. Alfred Delp – Tragická existence, Velehrad 2007
 76. Gunter Figal – Úvod do Heideggera, Academia 2007
 77. Vlastimil Hála – Univerzalismus v etice….., Folosofia 2009
 78. Iris Marion Young – Proti útlaku a nadvládě, Filosofia 2010
 79. Peter L. Berger, Thomas Luckmann – Sociální konstrukce reality, CDK 1999
 80. Vlastimil Podracký, Poslední člověk a jeho přátelé – Marek Belza 2008
 81. Jan Patočka, Přirozený svět jako filozofický problém – ČS 1992
 82. Bedřich Velický a spol., Spor o přirozený svět – Filosofia 2010
 83. Václav Bělohradský, Přirozený svět jako politický… – 1991
 84. John Carroll, Humanismus – zánik západní kultury – CDK 1996