english version

Blog

Potřebujeme filosofii přežití?

Shora uvedená kniha profesora Šmajse klade hned v názvu otázku na kterou je zapotřebí odpovědět kladně. Ano, potřebujeme přežít ve světě, který spěje k zániku, a proto potřebujeme filosofii reflektující současné paradigma světa. Pan profesor (dále autor) se ovšem zaměřuje jen na přežití přírody, tedy na ekologické otázky, ze kterých odvozuje přežití lidstva. Domnívám se, že opravdová filosofie přežití by potřebovala širší záběr, člověk totiž ničí sám sebe také jinými, řekněme přímými způsoby.  (Celý příspěvek…)

Nezařazené

Napište komentář (0) →